You get


one chance


take the test


Image/ Image/ Image/

Take the guesswork out of choosing the right course and take our test today .

Theatr a Drama

University of South Wales

UCAS Course code W440

Overview

Ydych chi eisiau creu? Arloesi? Perfformio? Dadansoddi? Bydd y cwrs hwn yn rhoi sail gadarn i chi fedru perfformio mewn sawl cyfrwng, yn ogystal â’r gallu deallusol y medrwch addasu i sawl swydd wahanol. Mae cynnwys y cwrs yn gyfredol, yn addasu’n gyson i adlewyrchu theatr yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r unig gwrs o’i fath sy’n bodoli yng Nghaerdydd.

Mae natur hyblyg y cwrs rhoi cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu diddordebau personol a’u hamcanion gyrfa. Cewch ystod o fodiwlau i’w dewis o’u plith nhw sy’n cynnwys; perfformio, actio, cyfarwyddo, theatr corfforol, theatr cerddorol a phoblogaidd, dyfeisio, sgriptio a thechnoleg theatr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn cynnig cyfleoedd di-ri i chi fanteisio ar ddiwydiant celfyddydau sy’n ffynnu, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol, bydd hen ddigon ar gael i chi yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Award: CertHE
Professional Qualification
1 Years Full Time
Taught in English

Entry requirements

Application through UCAS.

University Ranking

Find out how this department ranks, when you take our test

Can't decide on a course?

Take the guesswork out of choosing the right uni and take our test today.

Take the test

Discover more about this university

Sign up and stay in touch

Sign up for our email list and stay up to date with the latest info on Careers, Higher Education and what’s happening for students right now!

Please login first
Please Login/Register first to use this functionality.