You get


one chance


take the test


Image/ Image/ Image/

Take the guesswork out of choosing the right course and take our test today .

Cymraeg gyda Blwyddyn mewn Gwaith (llwybr i fyfyrwyr iaith gyntaf)

Swansea University

UCAS Course code Q562

Overview

Mae’r cwrs hwn yn un newydd ac unigryw ac ni chynigir unrhyw beth tebyg iddo mewn unrhyw brifysgol arall. Mae’n gyfle euraid i fyfyrwyr dreulio 9-12 mis yn y byd gwaith ac ennill profiadau a sgiliau amhrisiadwy. Mae’n gwrs pedair blynedd, gyda myfyrwyr yn treulio eu trydedd flwyddyn mewn swydd. Gall y lleoliad fod yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol. Ceir cyfleoedd hefyd i weithio dramor. Bydd Adran y Gymraeg a’r Brifysgol yn rhoi cefnogaeth lawn i fyfyrwyr wrth chwilio am leoliad, yn ogystal ag yn ystod y flwyddyn ei hun. Ein nod yw sicrhau bod gan ein graddedigion sgiliau rhagorol fel y gallant gystadlu a llwyddo yn y farchnad swyddi.

Mae nifer o gyflogwyr wedi datgan eu cefnogaeth i’r cwrs BA Cymraeg gyda Blwyddyn mewn Gwaith. Yn ôl Gwyn Williams, Cyfarwyddwr Cyfathrebyu S4C: “Wrth gyflogi staff ar gyfer ein hadran gyfathrebu yn S4C, mae profiad o’r byd gwaith yn allweddol. Byddai cwrs fel hwn, sy’n cyfuno astudiaeth academaidd a phrofiad ymarferol, yn werthfawr tu hwnt.”

O ran y modiwlau sy’n cael eu hastudio yn y Brifysgol ei hun, ceir amrywiaeth eang o themâu. Bydd modd dewis o blith modiwlau iaith a llenyddiaeth, a modiwlau’n ymwneud â pholisi iaith, deddfau iaith ac amlddiwylliannedd.

Mae staff Adran y Gymraeg yn derbyn bri rhyngwladol am eu gwaith ymchwil. Yn yr asesiad REF diwethaf, barnwyd bod 100% o waith ymchwil yr Adran o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff yr Adran.
At hyn, mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd!

Am ragor o wybodaeth: www.swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adranygymraeg/

Award: BA
Professional Qualification
4 Years Full Time
Taught in English

Entry requirements

Application through UCAS.

University Ranking

Times HE UK: 38

Find out how this department ranks, when you take our test

Can't decide on a course?

Take the guesswork out of choosing the right uni and take our test today.

Take the test

Discover more about this university

Cymraeg gyda Blwyddyn mewn Gwaith (llwybr i fyfyrwyr iaith gyntaf)

#38 - Times HE UK

Sign up and stay in touch

Sign up for our email list and stay up to date with the latest info on Careers, Higher Education and what’s happening for students right now!

Please login first
Please Login/Register first to use this functionality.